Kirjaluettelo

Tälle sivulle keräämme Siikajokeen (Paavola, Revonlahti, Ruukki, Siikajoki) tavalla taikka toisella koskevaa kirjallisuutta, tutkimuksia, lehtiartikkeleita ja verkkoaineistoa. Pyydämme, että luetteloa täydennetään talkooperiaatteella. Uusia tietoja voi toimittaa sähköpostilla puheenjohtaja Sakari Korvelle sako.korpi@gmail.com.

Haataja, Airi: Kirjeitä korvesta

Heilala, Veikko Osuuspankki ojentaa auttavan käden (Kalevaprint  Oy 2005)

Hiltunen Kirsi-Maria: Hilpertti Hiiren ja ystävien hauska päivä Hietamaalla, lastenkirja (Koikkela Kustannus)

Hiltunen Kirsi-Maria: Ihmeitä täynnä on syntymä ja kuolema, valokuvarunokirja. Esipuhe Lauri Haapala (Koikkela Kustannus)

Hirvilammi Kaarlo, Ikkala Aaro, Salkosalo Jorma, Utunen Lauri: Suomen kohtalon vuodet 1939-1945 – Raahen näyttelyn kuvaamana (Rannikon Laatupaino Oy, Raahe 2018)

Hukkanen, Reino Puutteenlaakso: tarinoita Siikajoen suurista uitoista ja jokivarsilta (Pentti Hukkanen 2012)

Hämäläinen, Seppo Perinnealbumi Pohjois-Pohjanmaa 3 (Perinnetieto Oy 1985)

Julku, Kyösti Siikajokilaakson asutuksen alkuperä (Oulun yliopisto 1970)

Kaurala, Irja Luohualta ylävirtaan: Muistojeni Rankisperä (Irja Kaurala 2010)

Kotiseutumme Kestilä-Piippola-Pulkkila-Pyhäntä-Rantsila-Ruukki-Siikajoki 2001-2002 (Botnia-foto 2002)

Kun isänmaa kutsui: Paavola – Revonlahti 1919, 1939 – 1945. (Sotainvalidien Veljesliiton Paavolan – Revonlahden osasto 1994.

Kun isänmaa kutsui 1918, 1939 – 1945; Paavola – Revonlahti II osa: Muistelmia. (Paavolan Sotaveteraanit 2010)

Lappalainen, Jussi T. Sota Suomesta: Suomen sota 1808-1809 (Tammi 2007)

Lehikoinen, Leena-Liisa Kansallispukuja Suomesta (Ajatus)

Leinonen, Hannes Moniaita muisteluksia I. Pohjois-Suomen Historiallinen Yhdistys, Societas Historica Finlandiae Seprentrionalis3, Rovaniemi 1989.

Leiviskä, Matti Siikajokilaakson asutuksen synty, Nimistöhistoriallinen tutkimus Siikajokilaakson asutuksesta keskiajalta 1600-luvun puoliväliin (Oulun yliopisto, historiatieteet, löytyy internetistä)

Lehtinen Veli: Tikkala kotipaikkana ja asuinyhteisönä vuosien 1940 – 1959 Suomessa.

Lindberg, Carolus Suomen kirkot: maamme kirkkorakennuksia käsittelevä tietoteos (Kuvataide 1934)

Mahosenaho, Taimi  Siikajokilaakson perinnemaisemia: niittyjen ja hakamaiden lumoa (Pro Agria maaseutukeskus)

Matka kylämaisemaan: tervetuloa Siikajokilaaksoon (Oulun maaseutukeskus 2004)

Meriläinen, Jarmo J. Siikajoen Meriläiset: Johannes (1679) ja Heikki (1686) Meriläisen jälkeläiset 1. (Meriläisten sukuseura 2012)

Muistoja Pohjolasta: opas suomalaisten sotamuistomerkeille ja taistelupaikoille (Suomen mies 1999)

Mäki, Erkki Siikajoen Salinin suvusta: Maria Kokon suvusta (1989)

Nikinmaa, E. Paavolan Osuuskauppa: 20-vuotiskatsaus 1917-1937. (S.N. 1937)

Oma terveys, Eskonsipo Ida, luohualainen kansanparantaja

Omin jaloin: Elävä raitti kohtaamispaikkana (Pohjois-Pohjanmaan liitto)

On avoin armonmeri: Suviseurat Ruukissa 1971 (SRK 1971)

Paalasmaa, Väinö Paavolan pitäjän menneisyyttä (Paavolan srk 1945)

Paavolan maataloustuottajain toiminnasta 60 vuoden aikana. (S.N. 1977)

Paavolan Osuuskauppa 1917 – 1967: Tietoja 50-vuotistaipaleelta. (Paavolan Osuuskauppa 1966)

Paavolan Osuuskauppa: Toimintakertomus vuosilta 1917 – 1947. (S.N. 1947)

Paavolan pitäjän ”jättiläsikirkot” (Studia archaeologica ostrobottniska)

Pajula, Matti Jokilaakson sota: näytelmä Suomen sodasta Siikajokilaaksossa v 1808 (M. Pajula 1990)

Perinnealbumi: Pohjois-Pohjanmaa 3; Raahe, Rantsila, Ruukki (Perinnetieto 1985)

Pohjois-Pohjanmaan kiinteät muinaisjäännökset Osa 3: Lakeuden seutukunta (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2000)

Pääkkönen, Matti Oulun seudun murrekirja (Suomalaisen kirjallisuuden seura 1994)

Rahkonen, Tuomas Ruukki: Siikajokivarren elämää (Ruukin kunta 2006)

Rautio, Aili Siikajoen juuriteollisuus (Vuosikirja VII-IX)

Roppola, Kalevi Paavolan sotaveteraanien historiikki: 35 -vuotistaipaleelta 3.7.1966 – 3.7.2001 (Paavolan sotaveteraanit 2001).

Ruotsalainen, Reino Rimahelvetillä peloteltu: muisteluksia elämäni varrelta. (Sax-julkaisu 2006)

Ruukin pitäjäkirja: eilisen kautta kohti huomista Ruukin pitäjäyhdistys 2003

Ruutikainen-Svala, Elli Kuullos pyhä vala …  Raahen suojeluskuntapiiri 1917-1944 Suojeluskuntien ja Lotta Svärdin perinteiden liitto 1996)

Salokangas, Sakari Kirkkojemme vanhat tapulit (WSOY 1967)

Salonen, Tyyne Tulkoon tässä kerrotuksi: muisteluja vanhasta Ruukista (Siikajokilaakson kustannus 2002)

Sarkkinen. Eino O. Sotapäiväkirja (Fanny Sarkkinen 2008)

Siikajokilaakson historia I (Siikajokilaakson kunnat ja seurakunnat 1996)

Soikkeli, Anu Suomen vanhat pappilat – menneisyyden tulevaisuus Osa 2 (Oulun yliopisto 2000)

Sotamuistoja: Siikajoen veteraanimatrikkeli 1918, 1939 – 1940, 1941 – 1945 (Siikajoen veteraanimatrikkelitoimikunta 1998)

SRK:n suviseurat Siemen on Jumalan sana: SRK:n suviseurat Ruukissa 2001 (Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys 2001)

Syrjäpalo, Pentti Rannikkoseudun urheiluvoima: urheilun ja liikunnan muistelmakirja Raahesta, Raahen seudun rannikkoalueelta sekä Siika- ja Pyhäjokilaaksosta (Pentti Syrjäpalo 2011)

Syrjäpalo, Pentti:  Jokivarteen juurtuneena: kotiseutukirja Paavolasta, Pehkolan kylästä ja elämästä Siikajokilaaksossa. (Pentti Syrjäpalo 2009).

Syrjäpalo, Pentti: Ruukin yrityspuisto 20 vuotta, Yrittäjyyden ytimessä.

Syrjäpalo, Pentti: Siikajoki virtaa, Joki sydämessä – Kairanmaalta Pohjanlahteen  (Pentti Syrjäpalo 2015)

Syrjäpalo, Pentti: Uljua 50v. (Pentti Syrjäpalo 2019)

Tauriainen, Martti Juurta jaksaen: oppikirja wanhasta kansanperinteestä perimätietona vuosisatoja säilyneestä siikajokisesta juurikorin valmistuksesta (M. Tauriainen 1994)

Tumelius, Pirkko: Juttuja juurista ja rönsyistä (Pirkko Tumelius 2017)

Tuomala, Inkeri Pala puojin nurkkaa: Irja Kauralan muisteluita Kärpän perheen vaiheista (Inkeri Tuomala 2006)

Tuomala, Inkeri Raatarin poika (2008)

Vilmusenaho, Risto Ruukin kunnan koululaitos 100 vuotta. (Ruukin kunta 1983)

Vilmusenaho, Risto Siikajokilaakson historia 2: 1860 – 1960. (Siika-Pyhäjokil. 1984)

Vilmusenaho, Risto Siikajokilaakson siirtolaisuus vuosina 1850 – 1914: talous- ja sosiaalihistoriallinen tutkimus Kestilän, Paavolan, Piippolan, Pulkkilan, Pyhännän, Rantsilan, Revonlahden ja Siikajoen kuntien maastamuutosta I. (R. Vilmusenaho 2001).

Vilmusenaho, Risto Siikajokilaakson siirtolaisuus vuosina 1850 – 1914: talous- ja sosiaalihistoriallinen tutkimus Kestilän, Paavolan, Piippolan, Pulkkilan, Pyhännän, Rantsilan, Revonlahden ja Siikajoen kuntien maastamuutosta II. (R. Vilmusenaho 2001).

Vilmusenaho, Risto Tilattomasta talolliseksi; Siikajokilaakson Amerikan kävijöiden tilakaupat (Pohjois-Suomen historiallisen yhdistyksen vuosikirja)

Vilmusenaho, Risto Vuoden 1878 asevelvollisuuslaki ja Siikajokilaakson Amerikan siirtolaisuus (Oulun maakunta-arkiston 70-vuotiskirja)

Virsu, Oskari Pohjanmaan menneisyyttä, Siikajokilaaksonseurakuntien alkutaipaleelta ja Revonlahden kirkon kaksi vuosisataa (Revonlahden kotiseutuyhdistys 1975)

Virtanen, Kimmo Ruukissa tutkitut suot ja niiden turvevarat (Geolog. tutkimuskeskus 1988)

Visuri Tuomo ”Hyvää päivää – mitä kuuluu”: ruukkilaisten asennoituminen turvapaikanhakijoihin (Oulun terveydenhuolto-oppilaitos 1966)

Väyrynen, Leo Juho Rankinen – arkkiveisujen sepittäjä Paavolan Rankisesta.

Väyrynen, Tuula: Kylä elää

Yli-Paavola Jaakko: Paavolan murretta

Åberg, J. O. Adlercreutzin sanansaattaja: tapaus Rewonlahden tappelusta w. 1808 (J. F. Olan 1882)

Comments are closed.